Nordmørslaget i Oslo

BUDSJETT NORDMØRSHYTTA/ LAGET 2020

 

TEKSTFELT                                                 INN             UT

INNTEKTER VED UTLEIE/ KONTINGENT TIL LAGET         KR. 30.000

STRØMAVGIFT                                                                                                KR.20.000

UTGIFTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV VEI TIL HYTTA                            KR.  5.000

DIVERSE REKVISITA TIL HYTTA                                                                   KR.  5.500

DIVERSE UTGIFTER LAGSDRIFT                                                                 KR.  2.100

FORSIKRING HYTTA                                                                                      KR.  2.000

_____________________________________________________________________

SUM INNTEKTER UTGIFTER                                                 KR. 30.000     KR.34.600

_____________________________________________________________________

OVERSKUDD /UNDERSKUDD                                                 MINUS         KR.4.600

 

Inntektene er basert på en snittpris i døgnet på ca.kr.140,- som da er en blanding av medlemspris(kr.120,-) og ikke medlemspris(kr.180,-). Dette utgjør en utleie på ca.220 overnattingsdøgn samlet for hele året 2020. Parkeringsavgift for bil med kr.60,- pr døgn er også regnet med i denne summen.

Styret ønsker å markedsføre hytta på vår hjemmeside www.nordmorslaget.no  videre gjennom facebook og andre søkemotorer på nett, samt gjennom venner og bekjente for å øke inntektene på hytta. 

Mvh

Styret i Nordmørslaget i Oslo