Nordmørslaget i Oslo

Årsmelding for Nordmørslaget i Oslo 2008/09/10 og 11

 

1. Tillitsvalde

Siden siste årsmøte 24.april 2008 har laget hatt følgende tillitsvalgte:

Styret

Leder                                                 Bjørn Arild Gjerrud

Nestleder i Laget og

Hytteansvarlig                                   Rolf Snekkevåg

Kasserer                                           Jostein Bugge

Styremedlem                                     Halvard Leknes

Styremedlem                                     Anne Engen   

Varamedlem                                      Sidsel Leknes            

Revisorer      

Magne Fladset og Aasmund Stokke

2. Øvrige tillitsverv (ikke valgt av årsmøtet)

Kontaktperson for utleie av Nordmørshytta Rolf Snekkevåg

3. Medlemstal

Det er registrert 28 betalende medlemmer pr. 31.12.2011.

4. Møter/ Dugnader og diverse.

Vi har i perioden avholdt noen styremøter.

Priser for overnatting på hytta er justert opp i denne perioden(fra kr.50,-) til kr.100,- for medlem og til kr.160,- for ikke medlem(fra kr.80,-) pr. døgn samt at det nå koster kr.50,- pr. bil pr døgn for parkering.

Grunnen til at vi har måttet ta denne prisen er at det nå betales for, sommer og vintervedlikehold av vei/ bom samt avgift til brøyting og medlemskap i Åsserterlia Hytteforening, totalt så koster dette laget ca.kr.4.000,- pr år.

Det er avviklet flere dugnader på hytta i perioden 2008, 2009, 2010 og i 2011. Hytta er vedlikeholdt utvendig med ny maling og nye takrenner, mange trær rundt hytta er kappet opp til ved samt at det er vasket og skiftet ut nye gardiner over alt innvendig.

Videre så har Bjørn Arild og Rolf vært på møte i BBF noen ganger.

Rolf Snekkevåg, Jostein Bugge, Halvard og Sidsel Leknes har vært til stede på ”kulinarisk aften” på Skafteløkken selskapslokaler som BBF arrangerer hvert år.

Rolf Snekkevåg har vært til stede på 2 av årsmøtene til Hytteforeningen, nå siste gang 6.oktober 2012. Foreningen sliter med dårlig økonomi da mange hytteeiere ikke betaler inn kontingenten.

 

For styret:

Bjørn Arild Gjerrud (sign)