Nordmørslaget i Oslo

Styret Nordmørslaget i Oslo   

Styreleder Rolf Snekkevåg Blakkensvei 65 1281 Oslo 90 65 12 02

Nestleder og

Hytteansvarlig

Ole Martin Eines Øvre Gjellumsvei 6 1389 Heggedal 47 23 35 12
Kasserer Jostein Bugge Harald Hårfagresgt. 12C 0363 Oslo 91 31 15 57
         
Styremedlem Halvard Leknes Bekkelagsv. 2C 1177 Oslo 95 77 90 23
Varamedlem Bjørn Arild Gjerrud Gjerrudveien 3046 Svelvik 90 69 99 40